പിന്നിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധം; കാറിൽ പിൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിന്നിലിരുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. കാറുകളിൽ പിൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്നതും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്

സുപ്രീം കോടതിയുടെ റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഡിജിപിക്കും ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽമറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉപയോഗിക്കാതെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന സുപ്രീം കടോതി നിർദേശവും ഉത്തരവിലുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami