സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുത നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി; വർധന 40 യൂനിറ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗം വന്നാൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുത നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി. 6.8 ശതമാനമാണ് വർധനവ്. ഗാർഹിക മേഖലയിൽ യൂനിറ്റിന് 40 പൈസ വരെ വർധിക്കും. ഫിക്‌സഡ് ചാർജും സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമാസം യൂനിറ്റ് 40 വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വർധന ബാധകമല്ല.

50 യൂനിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 3.15 രൂപ കൂടും. നിരക്ക് വർധന ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് വർധന. ഇതുവഴി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് 902 കോടിയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

100 യൂനിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 4.80 രൂപയും 150 യൂനിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 4.80 രൂപയും വർധിക്കും. 200 യൂനിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 6.40 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടാകുക.

ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കളിൽ ബിപിഎൽ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് വർധനവില്ല. അർബുദ രോഗികൾക്കും അപകടങ്ങളിൽപെട്ട് കിടപ്പ് രോഗികളായവർക്കും ഇളവുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami