വില പൊള്ളിക്കുമെങ്കിലും, ശര്‍ക്കര വരട്ടിയും ഉപ്പേരിയുമില്ലാതെ എന്ത് ഓണം. . .?

ഓണത്തിന് ശര്‍ക്കര വരട്ടിയും ഉപ്പേരിമുണ്ടാക്കാന്‍ വാഴ്യ്ക്ക എത്തുന്നതു തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന്. പ്രളയത്തില്‍ ജില്ലയിലെ വാഴക്കൃഷി നശിച്ചതാണ് തമിഴ്‌നാടന്‍ വാഴയ്ക്ക കൂടുതലായി വിപണിയിലെത്താന്‍ കാരണമായത്.

ഏത്തക്ക വില ഉയര്‍ന്നതോടെ ഉപ്പേരിക്കും വില കൂടി. ഒരു മാസം മുമ്ബ് 20 രൂപാ മുതല്‍ 25 രൂപാ വരെയായിരുന്നു ഏത്തക്കാവില. വയനാട്ടിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഉല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിച്ചതാണ് അന്ന് വില ഇടിയാന്‍ കാരണമായത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ഏത്തവാഴ കൃഷി വലിയതോതില്‍ നശിക്കുകയും, ഉല്‍പാദനം കുറയുകയും ചെയ്തതോടെ ഏത്തക്കായ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami